HÃY LUÔN NHỚ TỚI POSTINOR

Viên ngừa thai khẩn cấp đã được sử dụng và chứng minh hiệu quả trên thế giới

Liên hệ với chúng tôi

Gedeon Richter Plc.
Email: posta@richter.hu
Postal address:
Richter Gedeon Nyrt.
Budapest 10
Pf. 27.
H-1475
Hungary
Tel: (36) 1-431-4000
Fax: (36) 1-260-6650

Để biết thêm Thông tin sản phẩm và báo cáo Cảnh giác dược,

vui lòng gởi email về địa chỉ: medinfo@richter.hu

In case you wish to report an adverse event, please follow the link and fill the form there and submit it or forward a print version to the address above.

 

adverse event reporting

 

X